U Nang Tuyến Tiền Liệt

 

   Chỉ có nam giới mới có tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt nằm bên dưới bàng quang và quanh niệu đạo - ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể sản xuất ra..

Xem thêm