Dấu hiệu nhận biết gan nhiễm mỡ

H

ầu hết các bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ không có biểu hiện gì bất thường mà chỉ tình cờ phát hiện khi kiểm tra chức năng gan hoặc khi siêu âm. Vì không có triệu chứng cụ..

Xem thêm