Điều Trị Viêm Gan C Type 6 Có Khó Không

V

iêm gan C là một trong những bệnh lý gan mật phổ biến trên thế giới. Virus viêm gan C được chia làm 6 kiểu gen thì tại nước ta viêm gan siêu vi c type 6 được tìm thấy nhiều nhất...

Xem thêm