Tại sao gây tình trạng xơ hóa ở gan

T

rong thời gian gần đây, khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng quá trình xơ hóa ở gan diễn ra do sự hoạt động quá mức của tế bào Kupffer là một đại thực bào của cơ..

Xem thêm