Triệu chứng tình trạng gan xơ cứng

T

ình trạng xơ cứng ở gan xảy ra trong giai đoạn xơ gan mất bù. Tức là các tế bào gan gần như đã bị phá hủy hết, chức năng gan không còn nữa. Khi này, quá trình đào thải..

Xem thêm